#ZmieńTerminNieOdwołuj
12 kwietnia 2020
Pokazy pirotechniczno-laserowe naszą nowością sezonu 2020
17 września 2020
Show all

JAK ZORGANIZOWAĆ POKAZ FAJERWERKÓW?

ZDANIEM EKSPERTA – ROZMOWA Z PANEM ALEKSANDREM WADONIEM
CEO W FIRMIE NAKAJA ART, CZŁONKIEM ZARZĄDU FUNDACJI POZYTYWNE EMOCJE

Fundacja POZYTYWNE EMOCJE: Jak wyglądają przygotowania do organizacji profesjonalnego pokazu fajerwerków? Czego należy dopilnować, aby zrealizować go zgodnie ze sztuką?

Aleksander Wadoń: Warto w mojej ocenie zacząć od tego, że zlecenia dotyczące organizacji profesjonalnych pokazów fajerwerków trafiają do wyspecjalizowanych firm zarówno od instytucji, organizacji czy innych większych podmiotów, jak i od osób prywatnych. Otrzymując zapytanie od klienta, zaczynamy od tzw. wywiadu, aby jak najlepiej zrozumieć potrzeby zleceniodawcy i jak najpełniej na nie odpowiedzieć uwzględniając naszą wiedzę ekspercką i wieloletnie doświadczenie poparte licznymi referencjami

Pytania dotyczą w pierwszej kolejności terenu, na którym ma odbyć się pokaz pirotechniczny. Bo to właśnie on determinuje, jakich rodzajów ładunków pirotechnicznych możemy użyć i jak dużego kalibru, Wielkość terenu jaki możemy dysponować wpływa bezpośrednio na szerokość pokazu jaki możemy zaproponować. Bywało, iż kierowałem pokazami pirotechnicznymi, których strefa odpalania ładunków ciągnęła się prze 400 metrów. W kolejnym kroku analizujemy jakiego rodzaju zabezpieczenia muszą zostać zastosowane. To wszystko wpływa bowiem na to, jak pokaz będzie wyglądał i na budżet wymagany po stronie klienta. Naszym zadaniem jest dobór takich rozwiązań, które będą jak najbardziej satysfakcjonujące dla zamawiającego, m.in. z uwagi na oczekiwane efekty i kwestie budżetu właśnie, ale przede wszystkim takich, które zapewnią maksymalne bezpieczeństwo uczestnikom pokazu.

Fundacja: Jakie warunki musi spełniać teren, na którym ma się odbyć pokaz?

A.W.: W tym miejscu należy się odwołać do Rozporządzenia Ministra Gospodarki z 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu użycia materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. W załączniku do rozporządzenia jest mowa o minimalnych odległościach usytuowania publiczności w stosunku do odpalanych ładunków pirotechnicznych. Różne ładunki wybuchowe mają różne tzw. strefy bezpieczeństwa, a za ustalenie bezpiecznych odległości od widowni odpowiedzialna jest osoba, które kieruje pokazem pirotechnicznym – taka, która przeszła specjalne szkolenie i która zdała stosowny egzamin.

Fundacja: Jakie wymagania są stawiane osobom, które kierują pokazami pirotechnicznymi?

A.W.: Na barkach osoby, która zarządza realizacją pokazu fajerwerków, spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników. Z tego też powodu muszą to być eksperci. Oznacza to m.in., że muszą wziąć udział w specjalistycznym szkoleniu i zdań egzamin państwowy, a także przejść badania lekarskie, w tym psychologiczne. Ponadto, muszą mieć więcej niż 21 lat i dostarczyć oświadczenie o niekaralności.

Fundacja: Jeśli chcemy zorganizować pokaz fajerwerków to zawsze musimy się skontaktować z firmą pirotechniczną, czy możemy też na własną rękę zatrudnić pirotechnika?

A.W.: Zgodnie z polskim prawem możliwość wykonywania pokazów pirotechnicznych z użyciem fajerwerków tzw. profesjonalnych  przysługuje osobom fizycznym lub podmiotom prawnym posiadającym  pozwolenie wojewody na nabywanie, używanie i magazynowanie wyrobów pirotechnicznych. Wynika to z ustawy z dnia 21 czerwca 2002r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Aby takie pozwolenie uzyskać musimy spełnić szereg wymogów – między innymi dysponować odpowiednim sprzętem i możliwościami technologicznymi, jak również zatrudniać wykwalifikowane osoby.

Fundacja: Czym są profesjonalne materiały pirotechniczne?

stnieją cztery główne klasy materiałów pirotechnicznych, które najczęściej spotykamy w obrocie i użyciu.  Klasa pierwsza (F1) obejmuje materiały, które charakteryzuja się bardzo niskim stopniem zagrożenia, jak np. zimne ognie.

Klasa druga (F2), która niesie ze sobą również niski stopień zagrożenia, dotyczy np. małych rakiet przeznaczonych do użytku na zewnątrz budynków. Klasa trzecia (F3) wyróżnia się średnim stopniem zagrożenia, a obejmuje materiały przeznaczone tylko i wyłącznie do użytku zewnętrznego, na otwartych przestrzeniach. Klasa czwarta (F4) to wyroby pirotechniczne stosowane tylko podczas pokazów organizowanych tylko i wyłącznie przez zawodowców. Wyrobów tej ostatniej klasy nie możemy używać podczas pokazów organizowanych „na własną rękę”. Na ich nabywanie jest potrzebne odpowiednie pozwolenie, a bez niego nikt nie ma prawa ich legalnie sprzedać.

Wyroby ze wspomnianych trzech pierwszych klas (F1, F2, F3) są obecne w tzw. wolnej sprzedaży – można kupować je jako użytkownicy nieprofesjonalni, a następnie używać ich na potrzeby amatorskich pokazów. Należy jednak pamiętać, że cała odpowiedzialność spoczywa na tym, kto tych materiałów używa. Warto też dopilnować, aby mieć zgodę właściciela miejsca, w którym organizujemy pokaz. Nie można zrobić tego obojętnie gdzie.
W przypadku imprez masowych, które z uwagi na skalę są bardzo wymagającym przedsięwzięciem, należy podkreślić, że pirotechnicy są odpowiedzialni za przygotowanie pokazu, ale za zabezpieczenie terenu odpowiada organizator. Z tego też powodu rozmowa o tym wątku na początku współpracy jest jednym z kluczowych elementów rozmów z klientem. Ustala się m.in., że organizator przeznaczył odpowiednie środki ochrony dla ubezpieczenia terenu, że będzie zabezpieczenie w postaci przeciwpożarowej (jednostki straży pożarnej), ale także porusza się szereg innych wątków, których omówienie ma na celu zagwarantowanie uczestnikom pokazów maksymalnego bezpieczeństwa.

Fundacja: Jakie są korzyści ze zlecenia organizacji pokazu pirotechnicznego wyspecjalizowanej firmie?

A.W.:  Z mojej perspektywy dużo prościej zlecić organizację pokazu fajerwerków wiarygodnym podmiotom, za którymi stoją stosowne uprawnienia i historia potwierdzająca działalność z zachowaniem najwyżej jakości.
To bowiem stanowi dla klienta gwarancję, że na nim, jako zamawiającym, nie będzie ciążyć odpowiedzialność, którą przyjmuje na siebie firma organizująca pokaz (oczywiście powinno to być poparte odpowiednimi zapisami w umowie).

Fundacja: W jaki sposób zweryfikować, że firma organizująca pokaz fajerwerków ma wszystkie stosowane zezwolenia?

A.W.: Warto poprosić firmę, których chcemy zlecić wykonanie pokazu pirotechnicznego o przedstawienie pozwolenia wojewody, o którym mówiłem wcześniej, ale także polisy ubezpieczeniowej oraz kwalifikacji osób mających pokaz wykonywać (kwalifikacje trzeba odnawiać raz na 5 lat).

Fundacja: Dziękuję bardzo za rozmowę.

A.W.: Dziękuję i ja, życząc czytelnikom pozytywnych emocji podczas pokazów fajerwerków.