Akty prawne


Ta strona jest jeszcze opracowywana

Aktualnie w Polsce obrót oraz użytkowanie materiałów pirotechnicznych jest umocowane w dwóch ustawach oraz powiązanych z nimi kilkunastoma rozporządzeniami.

Ustawy

  1. Dla osób, które chcą zajmować się handlem fajerwerkami amatorskimi oraz wykonywaniem pokazów pirotechnicznych najważniejszym aktem prawnym jest USTAWA z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego. Jej aktualny kształt został ogłoszony w dzienniku ustaw 10-02-2020 – Poz.204 (kliknij tutaj).
  2. Dla osób chcących zajmować się obrotem fajerwerkami „profesjonalnymi” obowiązuje: USTAWA z dnia 13 czerwca 2019 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Istotne rozporządzenia

  1. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie sposobu prowadzenia prac z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego oraz podczas oczyszczania terenów
  2. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI , PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych. Jej aktualny kształt został ogłoszony w dzienniku ustaw 02-03-2016 – Poz.262.